ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

More: ಸಿಯೋಲ್ , ಬುಸಾನ್ , ಜೆಜು ದ್ವೀಪ , ಜಿಯಾಂಗ್ಜು , ಯೇಸು , ಸೊಕ್ಚೋ , ಅಂಡಾನ್ , ಗ್ವಾಂಗ್ಜು , ಉಲ್ಸಾನ್ , ಯೊಂಗಿನ್ , ಇಂಚಿಯೋನ್