ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

More: ಸಿಡ್ನಿ , ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ , ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ , ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ , ಗೀಲೋಂಗ್ , ಪರ್ತ್ , ಅಡಿಲೇಡ್ , ಹೋಬಾರ್ಟ್ , ಆಲಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ , ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ , ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ , ಕಾಂಗರೂ ದ್ವೀಪ